Niche

milk powderVan bij de oprichting tot op de dag van vandaag is het transport van landbouwproducten het belangrijkste onderdeel van Reuse’s activiteiten. Melkpoeder, plantaardige olie, boter, boterolie, mout, suiker, amandelen en noten... al deze producten worden regelmatig door Reuse behandeld. Na meer dan 50 jaar ervaring, hebben we dan ook een ruime kennis van de specifieke vereisten in de voedingsindustrie opgebouwd.

Douane: Transport van voedingsproducten gaat vaak samen met export quota of restitutierechten, hetgeen een directe impact heeft op de douaneverplichtingen. Zelfs in een meer geliberaliseerde en geëvolueerde markt blijft het beheer, opstellen en afstempelen van de juiste douanedocumenten van onschatbaar belang.

 

Voedselveiligheid: De doelstelling van het Europees voedselveiligheidsbeleid is de bescherming van de gezondheid en de belangen van de consumenten. Dit maakt een strikte controle van de voedselnormen noodzakelijk. Een continue opvolging van alle stappen in de voedselketen is primordiaal en impliceert de interventie van de veterinaire en phytosanitaire diensten bij de toegang tot de Europese Unie.malt

 

Opslag en behandeling: Transport van voeding en zeker van reefer cargo wordt voorafgegaan of gevolgd door opslag in speciaal ingerichte magazijnen. Logistieke partners die in dit proces interveniëren worden streng gecontroleerd op opvolging van de normen. De keuze van deze partners moet dan ook met kennis van zaken en rigoreus gebeuren.